Uitnodiging september wedstrijd

Voor doc bestand: Uitnodiging september wedstrijd 2018
Voor PDF: Uitnodiging september wedstrijd 2018

Aan alle KKG en KKK en KKP schutters,

Wij nodigen jullie van harte uit om deel te nemen aan onze jaarlijkse traditionele SEPTEMBER WEDSTRIJD van 24 t/m 29 september in ons clubgebouw.

Voor de tweede keer kan er ook weer met Klein Kaliber Pistool 10 meter geschoten worden. Ook dit jaar is er geen Korps afdeling meer , dus het wordt een puur individuele wedstrijd.

Bij deze open wedstrijd mag je zelf beslissen hoeveel kaarten je wilt schieten en hoe laat je er wilt/kunt zijn. Dit is vooral prettig voor nieuwe schutters die nog niet gewend zijn veel kaarten achter elkaar te schieten en anderen die niet meer zolang in de knielende houding kunnen zitten.

Locatie: Clubgebouw S.V. Maasland
Wedstrijddagen: maandag 24 t/m vrijdag 28 september : 19.30 – 23.00 uur
zaterdag 29 september: 12.00 – 16.00 uur

Baanreservering: 18.30 – 19.00 uur op nummer 0174-514756 of tijdens de wedstrijd na 19.30 uur
op nummer 010-5913231

Wij hopen jullie allemaal te mogen begroeten en wij wensen alle schutters een goede en sportieve wedstrijd toe!

Namens het bestuur

Cees Poot
voorzitter

***********************************************************************************

Overige informatie

S.V. Maasland:
De wedstrijd zal worden gehouden in ons schietlokaal, Doelstraat 52, te Maasland, van maandag 24 september t/m zaterdag 29 september 2018.

Correspondentie & wedstrijdreservering bij: M. v. Staalduinen, Meidoornhof 42, 2678 RG De Lier, tel. 0174-514756

Prijsuitreiking: Zaterdag 29 september a.s. om ongeveer 17.00 uur. Prijzen niet afgehaald voor 30 november 2018 vervallen aan de organiserende vereniging. Iedere maandagavond gelegenheid tot het afhalen van de prijzen.

Indeling wedstrijden:

Afd. Personele baan:
Max. 100 punten – inleg € 7.00 inclusief steunserie, deze wedstrijd wordt verschoten in 7 klassen: H (4 prijzen), A (5 prijzen), B (8 prijzen), C (8 prijzen), D (8 prijzen), KKK (5 prijzen) en KKP (7 prijzen). Prijzen: luxe, huishoudelijke en gebruiksvoorwerpen.

Rangschikking: 1. hoogste aantal punten / 2. hoogste steunserie / 3. minste verschil serie c.q. steunserie / 4. beste laagste schot van de serie / 5. beste laagste schot van de steunserie / 6. naar het lot.

Afd. Vaste baan: De wedstrijd wordt verschoten in 7 klassen: H, A, B, C , D , KKK en KKP. Max. 150 punten – inleg € 0.50 per kaart. Elke schutter mag ten hoogste 6 kaarten schieten.

Rangschikking: 1. naar het hoogste aantal punten in de hoogste 3 series / 2. naar de beste steunserie / 3. naar het minste verschil / 4. naar het lot.

Prijzen: 60% van de inleg over ¼ van het aantal deelnemende schutters te verdelen tot een maximum van 12 prijzen per klasse.

Afd. Meesterkaart:
De meesterkaart (in totaal 60 schoten, max. 15 proefschoten) wordt in 7 klassen verschoten, n.l. H, A, B, C, D , KKK en KKP. De inleg bedraagt € 7.50. Prijzen: 3 stuks eremetaal per klasse. De meesterkaart kan verschoten worden als combinatie van personele baan, vaste baan + 2 kaarten de totale inleg bedraagt dan € 12.50. Ook is het mogelijk om de meesterkaart tevens te combineren met 12 vrijebaan series. Rangschikking: bij gelijke series wordt het hoogste aantal tienen geteld.

Afd. Vrije Baan: Deze wordt verschoten in 4 klassen H en A. en B, C en D. en KKK. en KKP. Inleg € 0.50 per kaart. Aantal kaarten onbeperkt. Rangschikking: zie vaste baan.

Gelukskaart: De gelukskaart bestaat uit een foto van een karakteristiek stukje Maasland waar een merkteken op aan is gebracht, dit teken dient geraakt te worden om mee te dingen naar een aantal schitterende prijzen. Inleg € 1.00 per kaart, aantal kaarten onbeperkt. De prijswinnaars worden door loting bepaald.

Munitie: Verkrijgbaar o.a. RWS en RWS pistool à € 6 per doosje.

PS . de uitslagen zijn na de wedstrijd te vinden op de website van de S.V. Maasland (www.svmaasland.nl).

Bestuur
C. Poot – voorzitter
M. van Staalduinen – secretaris
R. Lispet – penningmeester
R.F. Mosterd
J. Hanemaaijer
D. van Tilburg
M. Mostert
A.C. Moerman
R.P. Poot

Wedstrijdcommissie
R.P. Poot
J. Hanemaaijer
M. van Staalduinen
A.C. Moerman